“Uśmiechnięte trzy dzwoneczki

 dźwięk wydają niby maczek

to wesoły i radosny

Bim Bam Bino przedszkolaczek”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wejścia w świat Bim Bam Binka.

Przedszkole Niepubliczne istnieje od 1992 r. Nazwa jest wynikiem konkursu ogłoszonego wśród dzieci i przez nie wybrana.
Przedszkole spełnia funkcję wychowawczo-dydaktyczną. Priorytetowa jest funkcja wychowawcza. Pobyt dziecka w przedszkolu to przede wszystkim zabawa,a przy okazji nauka.
Pracujemy w oparciu o Program Wychowania w Przedszkolu “W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk.
Staramy się, aby w naszym przedszkolu panowała atmosfera zgody, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dziecko jest dla nas najwyższą wartością, ma swoje prawa, ale ma też obowiązki.

Przedszkole realizuje projekt „Mały artysta na wsi i w mieście II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Nazwa projektu: Mały artysta na wsi i w mieście II
Program: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmiejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Strony projektu:

Przedszkole Aleksandrów Kujawski www.aleksandrow.bimbambino.pl
Przedszkole Jaksice www.jaksice.bimbambino.pl
Przedszkole Tupadły www.tupadly.bimbambino.pl
Przedszkole Turzany www.turzany.bimbambino.pl
Punkt Przedszkolny Góra www.gora.bimbambino.pl