2013-06-19
Podsumowanie atrakcji roku przedszkolnego 2012/2013:

Podsumowanie atrakcji

2012-10-25

Prosimy o zapoznanie się z materiałami: Moje dziecko w przedszkolu i szkole.

Moje dziecko w przedszkolu i szkole – Prezentacja

Moje dziecko w przedszkolu i szkole – Poradnik dla rodziców