• .
  • .
  • .

Składniki i alergeny

_______________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jesteśmy zobowiązani podawać do informacji rodziców i opiekunów alergeny znajdujące się w potrawach. Do tej pory informacje te zamieszaliśmy w jadłospisie, co jednak powodowało jego małą czytelność. Od tej chwili cały skład potraw z wyszczególnieniem alergenów będziemy zamieszczać w skoroszycie znajdującym się na tablicy informacyjnej przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce Wyżywienie. Spis ten będzie systematycznie uzupełniany nowymi potrawami.

Składniki i alergeny