• .
 • .
 • .

Aktualności Pszczółki

_______________________________________________________________________________________________________________________

„Ferie Zimowe bezpieczne i zdrowe.”

 • 04.01. (poniedziałek) – „Bezpieczne ferie” – tego dnia obejrzymy krótki film edukacyjny na temat bezpiecznych zabaw zimowych. Film posłuży nam jako wstęp do rozmów dotyczących bezpieczeństwa podczas ferii i nie tylko.
 • 05.01. (wtorek) – „Bałwanek” – wycinanka. Zimowa praca plastyczna polegająca na wycięciu elementów, z których składa się bałwan, następnie sklejeniu gotowej kompozycji.
 • 07.01. (czwartek) – W tym dniu utrwalimy zasady bezpiecznych zimowych zabaw, wskazując właściwe i niewłaściwe zachowania (praca z obrazkiem). Następnie narysujemy wybraną przez siebie zimową zabawę.
 • 08.01. (piątek) – „Bezpieczne zabawy” – gry i zabawy zespołowe. W tym dniu dzieci będą brały udział w zabawach ruchowych, rozwijających sprawność fizyczną, zdolność współdziałania w grupie, ze szczególnych zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.

„W lodowej krainie.”

 • 11.01. (poniedziałek) – „Właściwości lodu” – tego dnia dzieci będą brały udział w zabawie badawczej z wykorzystaniem kostek lodu: będziemy obserwować i opisywać ich wygląd, zbadamy proces topnienia lodu kilkoma sposobami. Dzieci opisywać będą także proces powstawania lodu.
 • 12.01. (wtorek) – „Pingwinki tańczą na krach” – zabawa taneczna, polegająca na tym, że tańcząca para nie może wyjść poza krę, czeka nas dużo śmiechu i zabawy.
 • 14.01. (czwartek) – „Lepimy w sztucznym śniegu” – zabawa masą plastyczną, która pozwoli nam poczuć zimową aurę.
 • 16.01. (piątek) – „Kino w Przedszkolu” – wesołe zakończenie ferii przy zimowej bajce.

„Moja rodzina.”

 • 18.01. (poniedziałek) –„ Moja rodzina”- rozmowa na podstawie zdjęć rodzinnych, inspirowana wierszem ”Album rodzinny ”-J. Gałkowskiej. Tego dnia dzieci będą określały stopień pokrewieństwa (babcia to mama, taty, mamy a dziadek to tata mamy, taty).
 • 19.01. (wtorek) – Elegancki obiad zimowy – prosimy o elegancki ubiór dzieci.
 • 21.01. (czwartek) –„ Dla Babci i Dziadka” – inscenizacja utworu przez dzieci w wersji on-line.
 • 22.01. (piątek) –„ Babcia też człowiek” – słuchanie opowiadania I Landan.  Dzieci będą wypowiadać się na temat opowiadania dotyczącego okazywania szacunku starszym  oraz dostrzegać  potrzebę pomagania słabszym i potrzebującym .

„Ptaki zimą.”

 • 25.01. (poniedziałek) – „W poszukiwaniu ptaków” – wycieczka po terenie przedszkolnym. Dzieci będą dostrzegać, opisywać ptaki w naturalnym środowisku, wskazywać  wzajemne, przyczynowo skutkowe zależności w środowisku (zmiana upierzenia, przyloty, odloty ptaków ze względu na spadek temperatury).
 • 26.01. (wtorek) „Pomagamy ptakom” – rozmowa na podstawie historyjki obrazkowej. Dzieci będą opisywać historyjkę zdaniami złożonymi,  poprawnie używać w mowie spójników: kiedy, żeby.
 • 28.01. (czwartek) „O jakim zwierzęciu mowa?” – układanie zagadek przez dzieci (zabawa twórcza). Dzieci będą wymyślać zagadki dotyczące obrazków przedstawiających ptaki zimujące w naszym kraju.