• .
  • .
  • .

I POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY

__________________________________________________________________

I POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY

„Poetyckie łamańce językowe”

  1. 1.       ORGANIZATOR:

Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino

ul. Parkowa 2

87-700, Aleksandrów Kujawski

Tel: 542822715

www.aleksandrow.bimbambino.pl

Organizator: Paulina Warachim, tel. 696 996 651

Koordynator: Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska

tel. 666 292 505 mail:malgorzata.chojnowska@interia.pl

  1. 2.       CELE KONKURSU

Rozwijanie umiejętności językowych i teatralnych dzieci poprzez publiczną prezentację wierszyków logopedycznych w formie krótkiej inscenizacji teatralnej. Prezentacje konkursowe mają umilić oraz uatrakcyjnić codzienne ćwiczenia logopedyczne.

  1. 3.       UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat z powiatu aleksandrowskiego. Placówka zgłasza jeden utwór, który może prezentować solista lub jedną inscenizację wiersza z podziałem na role, kiedy placówkę prezentuje zespół do 3  osób.

  1. 4.       TERMIN

1. Prezentacja inscenizacji wierszyków logopedycznych odbędzie się  5.02.2015 r. w Przedszkolu Niepublicznym Bim Bam Bino w Aleksandrowie Kujawskim ul. Parkowa 2, o godz. 9.30. Pokazy dzieci będą oceniane przez profesjonalne jury i wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Zgłoszenia należy nadsyłać do 29.01. 2015 roku na adres:

Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino

Ul. Parkowa 2

87-700 Aleksandrów Kujawski

Lub drogą mailową: malgorzata.chojnowska@interia.pl

z dopiskiem „konkurs logopedyczny”

Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu proszę podać:

– Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika.

– Imię i nazwisko osoby przygotowującej- (nr. tel.)

– Nazwa placówki delegującej uczestników.

– Czas trwania prezentacji.

Do pobrania karta zgłoszenia Pobierz

3. Skład uczestników musi być ustalony do końca czasu wpływania zgłoszeń. Po tym czasie skład osobowy nie może być zmieniany (ewentualna zmiana może być możliwa, ale tylko na dziecko tej samej płci – spowodowane jest to wcześniejszym przygotowaniem nagród, które są różne dla dziewczynek i dla chłopców).

4. Zgłoszenie i uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

5. Uczestnik we własnym zakresie organizuje rekwizyty do występu, które są dodatkowym atutem.

6.Organizator zapewnia pełną obsługę techniczną: nagłośnienie, magnetofon CD. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieodtwarzanie ścieżki dźwiękowej na sprzęcie grającym. Dlatego dla bezpieczeństwa podkłady muzyczne proszę nagrać i podpisać na dwóch nośnikach na płycie audio i na pendrive. Opiekunowie małych artystów dostarczają podkłady muzyczne w dniu prezentacji.

  1. 5.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie organizator, który jako jedyny ma prawo do należytej interpretacji regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w wyjątkowych sytuacjach w każdym czasie bez     konieczności podania powodu.

4. Przyjazd zespołów i solistów na konkurs odbywa się na koszt własny.

5. Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator.

6. Zgłoszenie na konkurs równa się z akceptacją regulaminu.

7. Zgłoszenie uczestnictwa na przegląd oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu oraz do celów marketingowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnie podanych danych.

Zapraszamy serdecznie!