• .
  • .
  • .

Płatności

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o wpłatę czesnego do 10 każdego miesiąca Z GÓRY na numer konta 88 2490 0005 0000 4530 8666 6446

lipiec 2024r.

czerwiec 2024r.

maj 2024r.

kwiecień 2024r.

marzec 2024r.