• .
  • .
  • .

Płatności

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o wpłatę czesnego do 10 każdego miesiąca Z GÓRY na numer konta 88 2490 0005 0000 4530 8666 6446

wrzesień 2023r. Uwaga. W nowym roku szkolnym są inne kody do płatności, które otrzymają Państwo od nauczycielek.

OPŁATA ZA SIERPIEŃ 2023 – Opłata wakacyjna za sierpień wynosi 280 zł. Nieobecności lipcowe zostaną odpisane w czesnym wrześniowym.

lipiec 2023r.

czerwiec 2023r.

maj 2023r.

kwiecień 2023r.