• .
  • .
  • .

Płatności

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o wpłatę czesnego do 10 każdego miesiąca Z GÓRY na numer konta 88 2490 0005 0000 4530 8666 6446

styczeń 2021r.

grudzień 2020r.

listopad 2020r.

październik 2020r.

wrzesień 2020r.