• .
  • .
  • .

Zestaw programów 2021/2022

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. „W kręgu zabawy” – Program wychowania przedszkolnego, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mastermetodyka 2017r. – Jadwiga Pytlarczyk

2. „Wesołe BimBamBinki” – program adaptacyjny

3. Program nauczania religii

4. „Program Zajęć Rytmicznych”

5. „Program terapii logopedycznej”

6. „Zaczarowany Świat Formy i Barw”

7. „Karuzela Emocji” – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z edukacją teatralną