• .
  • .
  • .

Aktualności Motylki

_______________________________________________________________________________________________________________________

Tematyka kompleksowa: „Razem w przedszkolu.” (01.09. – 08.09.2023r.)

  • Cel: Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w grupie.

04.09. (poniedziałek) „W naszym przedszkolu jest bezpiecznie” – rozmowa połączona z obserwacją pomieszczeń przedszkolnych. Tego dnia będziemy wskazywać zachowania akceptowane w przedszkolu (zgłaszanie się, czekanie na swoją kolej, pomoc tym, którzy tego potrzebują, kulturalne zwracanie się do siebie), przewidywać skutki różnych zachowań.

05.09. (wtorek) „Kodeks dobrego zachowania”rozmowa na podstawie serii obrazków. Tego dnia będziemy  opisywać obrazki  dotyczące zachowania się dzieci w grupie, dokonywać oceny postępowanie bohaterów, tworzyć kodeks grupowy. Zapraszamy na zebranie z rodzicami/opiekunami na godzinę 16:30.  

08.09. (piątek) „Ludzie do ludzi” – orientacja przestrzenna. W tym dniu będziemy ustalać, co widzi inna osoba, porównywać to z własnym punktem widzenia, zapamiętywać polecenia.

Tematyka kompleksowa: „Bezpieczny przedszkolak na drodze” (11.09. – 22.09.2023r.)

  • Cel: Dziecko bezpiecznie porusza się po drogach, nazywa niektóre znaki drogowe: przejście dla pieszych, znak STOP, podaje numery alarmowe.

11.09. (poniedziałek) „Wycieczka na skrzyżowanie”. Tego dnia będziemy stosować się do zasad ruchu drogowego, rozpoznawać i nazywać symbole oznaczające ostrzeżenie, informację, zakaz, nakaz. 

14.09. (czwartek) „Jadę z górki, jadę pod górkę” – zabawa rytmizująca. W tym dniu będziemy brać udział w zabawie muzycznej, dostrzegać kierunek linii melodycznej: w górę, w dół, wyczuwać akcent metryczny.

18.09. (poniedziałek) „Numery alarmowe” – rozmowa na podstawie zdjęć. W tym dniu będziemy odróżniać i opisywać środki komunikacji: wóz strażacki, radiowóz, ambulans, podawać numery alarmowe.

20.09. (środa) „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. Tego dnia odbędzie się także Pasowanie na Starszego Przedszkolaka oraz Elegancki Obiad. Proszę, aby dzieci posiadały zielone elementy stroju.

22.09. (piątek) „Witamy Przedszkole” – zabawy z Teatrem Magmowcy, godz. 9:00.

Tematyka kompleksowa: „Dbamy o higienę jamy ustnej”  (25.09. – 29.09.2023r.)

  • Cel: Dziecko uzasadnia konieczność przestrzegania zasad higieny (estetyka jamy ustnej, choroby zębów, próchnica).

26.09. (wtorek) „Ząbek”- opowiadanie nauczyciela na podstawie utworu E. Wesolińskiej z wykorzystaniem teatrzyku kukiełkowego. Tego dnia będziemy wskazywać podstawowe zasady związane z higieną własnego ciała (mycie zębów), wyrażać swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem teatrzyku kukiełkowego.

27.09. (środa) „Zdrowy uśmiech”. Dzieci będą wyklejać szablon zębów wybranym przez siebie materiałem (bibuła, wata) i przyklejać do jamy ustnej, tworząc „zdrowy uśmiech”.

28.09. (czwartek) „Myjemy zęby” – rozmowa połączona z działaniem. Dzieci będą    poprawnie stosować etapy mycia zębów, orientować się w schemacie ciała (prawa, lewa) i przestrzeni (góra, dół) podczas mycia jamy ustnej.         

29.09. (piątek) Tego dnia swoje święto będą mieć dzieci urodzone we wrześniu.

Zapraszamy na indywidualne konsultacje. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu.

Zachęcamy rodziców do udziału w akcji ABC Cała Polska czyta dzieciom.