Rozwój emocjonalny

____________________________________________________________________________________________________________________

Każdego dnia dbamy o rozwój emocjonalny dzieci, aby mogły one w jak najlepszy sposób rozwijać swoje kompetencje społeczne oraz uruchamiać i rozwijać swój potencjał twórczy.

Zależy nam , aby nasze przedszkolaki zdobywały i rozwijały każdego dnia:

- umiejętność nazywania emocji,

- umiejętność wyrażania emocji w sposób akceptowany przez grupę,

- umiejętność współpracy w grupie,

- umiejętność samoobserwacji,

- umiejętność rozwiązywania konfliktów,

- poczucie własnej wartości.

W tym celu:

- w każdym tygodniu dzieci uczestniczą  w zajęciach ,,Karuzela emocji”, które prowadzi   wykwalifikowana terapeutka,

- dzieci wraz ze swoją nauczycielką każdego dnia uczą się wyrażać i oceniać swoje uczucia,

- organizujemy zarówno dla dzieci, jak i kadry przedszkola warsztaty i szkolenia prowadzone przez doświadczonych pedagogów, psychologów czy terapeutów,

- na stałe współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Aleksandrowie Kujawskim,

- raz w roku, dzieci z najstarszej grupy nocują w przedszkolu. Dzień poprzedzający tę noc oraz wczesny i późny wieczór przebiegają według wyjątkowego planu i zawsze pod jakimś ciekawym tytułem. W ten sposób uczymy dzieci samodzielności, pokonywania lęku przed rozstaniem z rodzicami, czerpania radości z bycia w grupie rówieśniczej,

- współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt w Otłoczynku,  aby uczyć nasze dzieci odpowiedzialności, opiekuńczości  i miłości,

- bierzemy udział w akcjach charytatywnych: ,,Szlachetna paczka”, ,,Góra Grosza”, ,,Odkręć się na Dominikę”,

- przez cały rok szkolny odbywają się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, aby zarówno dzieci, jaki rodzice mogli poznać i zaakceptować nasze przedszkole, rozkładając trudne emocje sukcesywnie na cały rok. Działanie to ma na celu ułatwienie każdej ze stron nieuchronne , poranne rozstania ,

- pomagamy dzieciom oswoić się z sytuacją pojawienia się w domu  nowego członka rodziny, w tym celu organizujemy uroczyste mianowanie na starszego brata lub  starszą siostrę.

 

____________________________________________________________________________________________________________________