Rozwój emocjonalny

____________________________________________________________________________________________________________________

Każdego dnia dbamy o rozwój emocjonalny dzieci, aby mogły one w jak najlepszy sposób rozwijać swoje kompetencje społeczne oraz uruchamiać i rozwijać swój potencjał twórczy.

Zależy nam , aby nasze przedszkolaki zdobywały i rozwijały każdego dnia:

– umiejętność nazywania emocji,

– umiejętność wyrażania emocji w sposób akceptowany przez grupę,

– umiejętność współpracy w grupie,

– umiejętność samoobserwacji,

– umiejętność rozwiązywania konfliktów,

– poczucie własnej wartości.

W tym celu:

– w każdym tygodniu dzieci uczestniczą  w zajęciach ,,Karuzela emocji”, które prowadzi   wykwalifikowana terapeutka,

– dzieci wraz ze swoją nauczycielką każdego dnia uczą się wyrażać i oceniać swoje uczucia,

– organizujemy zarówno dla dzieci, jak i kadry przedszkola warsztaty i szkolenia prowadzone przez doświadczonych pedagogów, psychologów czy terapeutów,

– na stałe współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Aleksandrowie Kujawskim,

– raz w roku, dzieci z najstarszej grupy nocują w przedszkolu. Dzień poprzedzający tę noc oraz wczesny i późny wieczór przebiegają według wyjątkowego planu i zawsze pod jakimś ciekawym tytułem. W ten sposób uczymy dzieci samodzielności, pokonywania lęku przed rozstaniem z rodzicami, czerpania radości z bycia w grupie rówieśniczej,

– współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt w Otłoczynku,  aby uczyć nasze dzieci odpowiedzialności, opiekuńczości  i miłości,

– bierzemy udział w akcjach charytatywnych: ,,Szlachetna paczka”, ,,Góra Grosza”, ,,Odkręć się na Dominikę”,

– przez cały rok szkolny odbywają się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, aby zarówno dzieci, jaki rodzice mogli poznać i zaakceptować nasze przedszkole, rozkładając trudne emocje sukcesywnie na cały rok. Działanie to ma na celu ułatwienie każdej ze stron nieuchronne , poranne rozstania ,

– pomagamy dzieciom oswoić się z sytuacją pojawienia się w domu  nowego członka rodziny, w tym celu organizujemy uroczyste mianowanie na starszego brata lub  starszą siostrę.

 

____________________________________________________________________________________________________________________