Przygotowanie do szkoły

____________________________________________________________________________________________________________________

Zajęcia edukacyjne w naszym przedszkolu opieramy na programie wychowania przedszkolnego  Jadwigi Pytlarczyk  pt,,W kręgu zabawy” .

Program ten wzbogacamy dodatkowo własnymi, autorskim programami, które tworzy kadra pedagogiczna naszego przedszkola:

- program wychowawczy pt,,Ja, Ty, My – razem w przedszkolu”

- program zdrowotny pt,,Zdrowe BimBamBinki”

- program adaptacyjny pt,, Wesołe BimBamBinki”

Poza tym:

- sale wszystkich grup wiekowych wyposażone są w naszym przedszkolu w liczne  pomoce naukowe,

- dzieci regularnie uczestniczą  w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w Bibliotece Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim oraz  w  zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu  Drogowego w Toruniu lub we Włocławku,

- kadra naszego przedszkola każdego roku podnosi swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie    awansu zawodowego, a także uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach,

- dzieci regularnie odwiedzają  muzea i wystawy kierowane do ich grupy wiekowej,

- przedszkole  korzysta z lekcji bezpieczeństwa proponowanych przez policję i straż pożarną, które regularnie odbywają się  w naszym przedszkolu,

-corocznie w czerwcu przedszkole odwiedzają nasi absolwenci, spędzają czas ze swoimi młodszymi kolegami, chwalą się sukcesami i osiągnięciami w szkole, a nasze przedszkole prowadzi kronikę z tych spotkań.

 

____________________________________________________________________________________________________________________