Plac zabaw

____________________________________________________________________________________________________________________

Budynki naszego przedszkola znajdują się na terenie zielonym, którego powierzchnia wynosi ponad 1300m kw. Na terenie tym znajduje się plac zabaw. Posiadamy  ogródki warzywne pielęgnowane przez dzieci. Z wielką pieczołowitością dbamy o bezpieczeństwo, estetykę i dobrą aurę naszego przedszkolnego ogrodu.

Regularnie:

– wymieniamy piasek,

– kontrolujemy stan techniczny sprzętów na placach zabaw, które także posiadają atesty i wymagane przeglądy  techniczne,

– dokonujemy przeglądów drzewostanów i roślinności,

– dokonujemy corocznych nasadzeń drzew, krzewów i bylin,

– staramy się, aby dzieci w miarę możliwości spędzały czas na świeżym powietrzu.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________